Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Tuesday, April 13, 2010

Салям Файяд призовава международната общност да поеме своята отговорност

Палестинска национална власт

Кабинет на Министър-председателя

12 април 2010Министър-председателят д-р Салям Файяд осъди израелската военна „Заповед №1650 срещу проникването, влизаща в сила от 13 април 2010”. Тя заплашва с депортиране десетки хиляди граждани от районите, където живеят, в други райони на окупираните палестински територии или извън тях. Нещо повече, поради мъглявостта си тя отваря вратите пред израелските военни окупационни власти за обезлюдяване на цели райони и масово изселване на тяхното население под предлог получаване на разрешително, като целта е да бъде закрепена и задълбочена властта на окупацията, да се улесни завладяването на земите на това население, да се разрасне колонизационната дейност върху тях и особено в Източен Ерусалим, в районите, намиращи се зад стената, и в района на поречието на Йордан, квалифицирани в повечето случаи от окупационните власти като затворени военни райони. Също така заповедта крие рискове от разделяне и депортиране на хиляди ерусалимски семейства, на които окупационните власти не предоставят законното им право на пребиваване в Източен Ерусалим, забраняват на ерусалимци достъпа до останалите райони на Западния бряг и ги изолират от тях. Риск от депортиране съществува също за хиляди жители на Ивицата Газа, които живеят и работят в провинциите на Западния бряг. Към това съществува възможност хиляди палестинци да бъдат депортирани от отечеството си под предлог незавършена процедура за пребиваване, а също и чужденци, живеещи на Западния бряг по различни причини, включително на основание брак с палестинци.Файяд посочи, че тази заповед противоречи на международното право, в това число на резолюциите на Съвета за сигурност, които осъждат експулсирането, и на международното хуманитарно право, включително Четвъртата Женевска конвенция. Заповедта е в противоречие също така с договореностите, сключени с Организацията за освобождение на Палестина, и представлява опасно посегателство срещу целостта на окупираните палестински територии като единна формация. Също така заповедта накърнява прерогативите на Палестинската национална власт по силата на посочените договорености относно нейната пълна отговорност за нейните граждани и организацията на гражданския регистър – нещо повече, заповедта отменя тези прерогативи, тъй като обявява многобройни групи от тези граждани за „проникнали” в собствената им страна, като между тях се включват и официално регистрирани от Палестинската власт лица. С всичко това се цели да бъде вменено задължение за предварително получаване на разрешително, да се даде възможност за обявяване на всеки район за закрита зона, достъпът в която подлежи на получаване на предварително разрешение – стъпка, която предоставя абсолютна свобода на командването на окупационните сили да ограничава свободата на придвижване на палестинците и да им забранява достъпа до съответните райони като подготовка за тяхното конфискуване и колонизиране, което е в явно противоречие с международната законност и легитимността на политическия процес.

Министър-председателят призова международната общност и членовете на Четворката, в частност САЩ, да обърнат внимание на рисковете, които се крият в тези нарушения и незаконни мерки, и да поемат своята политическа, юридическа и морална отговорност, да заемат решителна позиция спрямо споменатата заповед и да задължат израелското правителство да се придържа към нормите на международното право, да спазва международното хуманитарно право и в частност Четвъртата Женевска конвенция и свободата на придвижване на палестинските граждани, да приложи Споразумението за достъп и движение, да спре да взривява усилията на Палестинската власт за изграждане на силни институции, способни да изпълняват своите задължения спрямо гражданите й и да се грижат за техните права.

Файяд подчерта, че Палестинската национална власт работи с всички международни партньори, за да гарантира, че тази заповед ще бъде отменена и няма да бъде приложена.

Превод на оригиналното съобщение-Мая Ценова

източник Интидар

1 comment:

  1. Страшно, много страшно. И тъжно едновременно. Дали светът ще си затвори пак очите? Къде са всички така гръмко пропагандирани ценности?

    ReplyDelete