Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Wednesday, July 29, 2009

Завръщането е право, а не съгласие или отстъпка

Седмата конференция на палестинците в Европа на тема „Завръщането е право, а не съгласие или отстъпка” приключи в Милано, Италия, на 2 май 2009 г. със значителен успех. Хиляди палестинци от цяла Европа взеха участие в работата на конференцията, на която присъстваха изтъкнати палестински лидери от окупираните територии и чужбина, както и голям брой известни личности и представители на арабски, ислямски и европейски институции и съмишленици. Седмата конференция бе организирана от Генералния секретариат на Конференцията на палестинците в Европа, Палестинския център за завръщане, Лондон, и Палестинската асоциация в Италия, както и от палестински институции в Италия и в чужбина.

Седмата конференция на палестинците в Европа, проведена в Милано:

- Потвърждава резолюциите, приети от предишните шест конференции на палестинците в Европа, проведени с участието на техните асоциации, институции, съюзи, а също и на общностите в Лондон (2003), Берлин (2004), Виена (2005), Малмьо (2006), Ротердам (2007) и Копенхаген (2008).

- Свидетелства за широкомащабните дебати, консултации и дейности с участието на голям брой палестински общности от цяла Европа.

- Припомня еднаквостта на тяхното състояние и съдба с мнозинството палестинци, независимо къде се намират.

- Приема темата за ежегодното възпоминание и за 61-та годишнина от Накба "Завръщането е право, а не съгласие или отстъпка”.

- Изразява специално задоволството си от усилията на палестинската общност в Италия, която работи в сътрудничество с ислямската и арабската общност и със съмишленици от италианското общество, за да свика конференцията и да гарантира успешното й провеждане с помощта на всемогъщия Аллах.

- Приветства участниците от различните палестински общности в Европа и гостите от родна Палестина и диаспората.

- Високо оценява усилията на представителите на европейските, арабските и ислямските институции и организации на тази конференция и обръща специално внимание на усилията на арабските и ислямските общности за нейния успех.

- Припомня историческите предизвикателства, които палестинският народ преодоля.

- Обявява приемането на следните резолюции:

1. Потвърждава: че палестинците в Европа са част от палестинския народ с цялата негова историческа дълбочина, историческо наследство и арабска и ислямска идентичност; че палестинският народ, независимо от това къде се намира, е едно неделимо цяло и отказва да бъде разделен. Също така палестинците в Европа обявяват своята силна привързаност към националната палестинска идентичност и култура. Те споделят общия палестински опит и борба за справедливите права на палестинците, за които пренебрегването, разделението, пазарлъците и сделките са неприемливи.

2. Потвърждава силната ангажираност към правото на палестинците да се завърнат по домовете си, от които са били прогонени, подчертавайки отхвърлянето на всички опити, които имат за цел подкопаването на това право, пренебрегването или отстъпването му. Палестинците никога няма да направят компромис с правото си да се завърнат в Палестина и не са упълномощили никого или никоя партия да приеме, да сключи сделка или да го размени. Палестинците в Европа настояват за незабавно то прилагане на правото им да се завърнат, като им бъде позволено, независимо къде е тяхното постоянно место жителство, да се завърнат в родните си земи и бъдат компенсирани за всички загуби, които са претърпели предшествениците им и следващите поколения –психологически и материални, причинени от жестокото им изгонване и дългите години в изгнание и разделение.

3. Припомня престъпната агресивна война, водена от израелската военна машина срещу палестинския народ ивицата Газа в продължение на 23 дни, по време на която бяха извършени масови кланета, военни престъпления и зверства срещу цивилното палестинско население, сред което деца, жени, възрастни и болни, свидетел на които бе целият свят. С огромна гордост палестинците в Европа отбелязват непреклонността на палестинския народ в Газа, благодарение на която силите на съпротивата, силната ангажираност, честта и човешкото достойнство успяха независимо от огромните жертви. В този критичен момент палестинският народ заслужава необходимото признание и подкрепа от света и от онези, които обичат свободата и справедливостта и правдата на неговата кауза.

4. Осъжда официалната позиция на някои европейски страни, която създаде погрешна представа за преобладаващата позиция на Европа спрямо войната срещу палестинския народ в Газа и наложената му обсада. Палестинците в Европа предупреждават, че тази политика, която не може да бъде смятана за представителна за народите от този континент и за ценностите, с които те се гордеят, е предизвикала съмнения относно надеждността на политиката на Европа и политиката за човешките права и това изисква да бъдат предприети съответните мерки. Всяка друга позиция, различна от настоящата, няма да бъде приета при никакви обстоятелства.

5. Отбелязва обезпокоителното влошаване на европейската външна и военна политика и политиката за сигурност, която застава на страната на тираничен Израел за сметка на човешките права и справедливостта. Това стана ясно по време на агресивната война срещу палестинския народ от ивицата Газа. Всичко свидетелства, че израелският окупатор е изтълкувал тази позиция като легитимизация на агресията срещу палестинците. Той капитализира тези официални позиции за продължаване на ужасните военни престъпления и счита тези позиции за форма на подкрепа на неговата политика за подчиняване на палестинския народ, като атакува достойнството му и пречупва волята му.

6. Предупреждава всички официални лица и онези, които отговарят за взимането на решения, както и архитектите на общественото мнение в Европа, че палестинският народ плати висока цена в резултат на официалната подкрепа на Европа за израелската военна машина, чиито жертви станаха деца, жени, възрастни и болни хора, загинали по жесток начин. Докато всичко това бе извършвано в рамките на политическата и военната подкрепа и подкрепата на сигурност и засилването на обсадата на ивицата Газа, Западният бряг стана свидетел на засилените ограничения и кампаниите за етническо прочистване в Ерусалим, както и на разпространението на расистки кампании срещу палестинците на окупираната през 1948 г. територия.

7. Припомня, че участието във възстановяването на ивицата Газа е последица от израелската агресивна война, и отбелязва важността това да не бъде подчинено на някаква форма на политическа експлоатация или да бъде използвано като разменна монета срещу палестинския народ. Палестинците в Европа предупреждават също, че призивите за участие във възстановяването на Газа няма да успеят от само себе си в коригирането на европейската политика спрямо палестинския проблем или да подобрят нейния имидж, защото моралната и човешката отговорност, която имат европейските официални лица, изисква те да настояват да упражнят влиянието си, за да се сложи край на израелската агресия, разрушенията и катастрофите, преди да е станало твърде късно.

8. Подчертава необходимостта от подлагане на окупационната власт на обстойно разследване и търсене на отговорност от нейните лидери за военните престъпления и сериозните нарушения на международното хуманитарно право, като се гарантира, че израелските военнопрестъпници няма да избегнат наказанието на международното право. Палестинският народ приветства всички правни инициативи, целящи преследването на израелските военнопрестъпници, и твърдо заявява своята подкрепа за подобни инициативи.

9. Наблюдава със сериозно безпокойство настойчивостта на окупатора да приложи политиката на „свършен факт” в Палестина чрез изграждане на селища, експанзионистична стена, изземване и заграбване на земи, разрушаване на домове, нарушаване на ежедневния ритъм на живот на палестинските граждани и превръщане на местата за живеене в разпръснати и изолирани острови и затваряне на прозорците на надеждата.

10. Преживява с огромна тревога засилващите се атаки, които израелските окупатори извършват по различен начин срещу Ерусалим и законното му население, като се увеличава масовото изгонване и разрушаване на домовете. Затова палестинците в Европа предупреждават за институционалния расизъм, който окупаторът преднамерено упражнява срещу палестинците в Ерусалим и конфискацията на документите им за самоличност по различни поводи и отказа за пребиваване наред със заграждането в града на териториите, в които живеят палестинци, със селища и расистка разделителна стена.

11. Предупреждава за последствията от нанесените щети на свещената джамия „Ал Акса“, оскверняването на нейната святост и на ислямските и християнските светини и имоти в Ерусалим, както и за последствията от системната агресия срещу сторическите и цивилизационни символи на Ерусалим, столицата на арабската култура, разрушаването на неговата културна идентичност и обезобразяването му със селища и засилени разкопки.

12. Потвърждава осъждането на престъпната обсада на населението на ивицата Газа и предупреждава за последствията от това организирано престъпление и скандално нарушаване на всички човешки права и морални норми, в това число отказването на стоки от първа необходимост на милион и половина души. Палестинците в Европа настояват всички, които са част от това, да сложат край на обсадата. Прекратяването на обсадата е истински тест за ангажираността на Европа към човешките права. Това е също и пряка отговорност на арабските и ислямските страни, най-вече на Египетската арабска република за нейното задължение да прекрати обсадата и да отвори пропускателния пункт Рафах.

13. Потвърждава верността си към палестинското национално единство и програмата за истински и всеобхватен диалог, в който да бъдат разгледани проблемите на палестинците. Това единство е задължително за укрепването на палестинския народ и е средство, използвано от палестинския народ, за да се противопостави на окупатора и да защити постоянните национални и висшите интереси и да попречи на вредните външни интервенции на враговете на палестинския народ и на тези, които нарушават неговите права. Задължително е всички палестински партии да насочат вниманието си върху програмата за диалог и да предотвратят вътрешното разцепление сред палестинците, да превъзмогнат различията и да продължат към включваща всички ефективна национална палестинска програма за прекратяване на окупацията и за възстановяване на отнетите права на палестинците.

14. Подчертава необходимостта да се засили тяхното участие в палестинските обществени дела, преди всичко чрез свободен и прозрачен демократичен процес, който ще увеличи ефективното представяне на палестинския народ и на всички части от палестинското население както по родните земи, така и навън. Палестинците в Европа подчертават необходимостта от възобновяване на институциите на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и настояват за възстановяването й и нейното реформиране.

15. Подчертава, че с участието на силите на истината и справедливостта на този континент палестинците в Европа ще продължат усилията си за подкрепа на народа си и за облекчаване на болките, причинени от израелската война на агресия, престъпната обсада и потисническите ограничения. По този начин корабите, които се опитват да преминат през блокадата, ще продължат да плават и конвоите на братска солидарност и делегациите ще продължат своя ход. Всички програми, проекти и конструктивни инициативи ще се увеличават с помощта на всевишния Аллах в потвърждение на единството ни и на похода на нашия палестински народ, където и да се намира.

16. Следи с огромна болка борбата на палестинските бежанци в Ирак и на онези, които са били прогонени след окупацията и съпътстващите я бедствия, гонения, изгнание и престъпления. Това нещастие изисква намесата на всички страни, за да се сложи край на страданието и да се затвори тази глава в съответствие с правото на палестинците да се завърнат по домовете си, в това число и на териториите, окупирани през 1948 г., и в съответствие с човешките права, достойнството, гражданските и социалните права на палестинския народ, където и да се намира.

17. Припомня страданията, в бежанския лагер Нахр ал Баред след разрушаването на домовете им и прогонването им, като съдбата им беше поставена в ръцете на палестинци, ливанци, араби и на международната общност. Това налага спешното възстановяване и съхранение на лагера, тъй като лагерите са крайната и отправната точка на връщащите се по отнетите им родни земи палестинци.

18. Потвърждава възгледа, че Европа носи историческа отговорност за тяхната катастрофа. Това не може да бъде оспорено и всички следващи поколения, дори и днес, продължават на плащат цената на Накба, наложена на палестинците през 1948 г. Наистина Европа и нейните правителства носят специална отговорност заради подкрепата на проекта да бъде окупирана Палестина и в подпомагане на продължаващата окупация и агресията.

19. Заявява, че проблемът с репатрирането на палестинците, тяхното самоопределение, освобождението от окупацията и независимостта на тяхната историческа родина изисква подкрепата на всички онези, които са на страната на справедливостта, защитниците на истината и човечността.

Палестинският народ се отнася с дълбока благодарност към братските усилия и солидарността, подкрепящи каузата им в Европа. Те считат това като друго ценно качество наред с истината и справедливостта на този свят, които ще окажат решително въздействие върху палестинския народ и подкрепата на неговата кауза.

20. С огромна гордост оценява непреклонността на палестинския народ и саможертвата на мъчениците, ранените, затворниците и всички онези, които защитават родината и светите места. Палестинците в Европа са признателни за усилията на тези, които защитават техните права, свобода и достойнство. Техните непрестанни усилия проправят пътя на завръщането в родината, самоопределението, освобождението от окупацията и установяването на пълен суверенитет в родината.

2 comments:

 1. Стана ми тъжно от толкова утвърждаване ,потвърждаване и подчертаване....

  ReplyDelete
 2. Абсолютно си прав:
  1. Потвърждава
  2. Потвърждава
  3. Припомня
  4. Осъжда
  5. Отбелязва обезпокоителното влошаване
  6. Предупреждава
  7. Припомня
  8. Подчертава
  9. Наблюдава със сериозно безпокойство
  10. Преживява с огромна тревога
  11. Предупреждава
  12. Потвърждава
  13. Потвърждава
  14. Подчертава
  15. Подчертава
  17. Припомня страданията
  18. Потвърждава
  19. Заявява
  20. Оценява

  Но, моля те, сподели повече.

  ReplyDelete