Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Saturday, July 12, 2014

Да се родиш на грешното място в грешното време?

Трябва да намеря снимката. Представете си огромен затвор - вътре не е тип общежитие, а имитира жилищни блокове.
Не се охранява от полицаи. Но си има всичко, което един уважаващ себе си затвор трябва да притежава - наблюдателни кули, стена, бодлива тел - типичен затвор. Само, както казах, хората живеят в жилищни блокове или в разрушени жилищни блокове.
Всъщност всичко това прилича на един огромен декор от филм за края на света (например), за апокалипсиса.
Но не е декор, а е истина.
Ще попитате тогава кой охранява всички хора вътре?
Дронове прелитат непрекъснато над затвора - цялото въздушно пространство принадлежи на затворническите власти.
Кораби патрулират постоянно покрай бреговете на този затвор. Цялото морско пространство принадлежи на затворническите власти.
Танкове са позиционирани по цялото съхоземно протежение на този затвор. Земята принадлежи на затворническите власти.
Ще попитате - с какво толкова много са престъпили обитателите на този затвор?
Награда очаква отговорилия на този въпрос.

No comments:

Post a Comment