Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Saturday, July 26, 2014

#GazaUnderAttack 44% of #Gaza has been declared a "no-go zone"

Тук съвсем ясно можете да видите за какво става дума, ако не сте успели да си 

представите примера, който ви дадох със София. израелските военни са обявили 44% 

oт Газа за "буферна зона". 3 км е ширината на тази зона,

Къде точно хората могат да стоят?

p.s. 60% oт Западния Бряг са класифицирани като “Area C” - под пълен израелски 


контрол...


No comments:

Post a Comment