Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Thursday, June 10, 2010

Голямото объркване между ал-Акса и Куббат ас-Сахра

Masjeed al-Haram al-Sharif


Голямото объркване, създадено от евреите, е между образа на джамиите ал-Акса и Куббат ас-Сахра. от дълги години като емблема на Йерусалим (и по мюсюлманкси календари), се отпечатва златното кубе на Куббат ас-Сахра с надпис, че това е ал-Акса. И в момента всички, които бихте попитали, а навярно и вие самите, ще отгворите при вида на златното кубе, че това е ал-Акса.
И в крайна сметка евреите подмолно добре са си свършили работата, щото са объркали представите и на мюсюлманите, които в голямото си невежество, не познават една от трите свещени джамии за Исляма. Сигурна съм, че няма да сбъркате външния вид на Кааба в Мекка, за Масжид ал-НАбауи в Медина - надявам се, но за ал-Акса съм почти сигурна.
По-долу прочетете материала за ал-Акса и Куббат ас-Сахра - кои са и кое е свещеното, защо исляма трябва да ги пази и статута им е по-висок, отколкото на останалите места за молитва в света.Пророкът Соломон (мир нему), на арабски както ние го наричаме Сулайман, преди дълго време построил джамия на хълма Мориахин в Ерусалим.

Той я посветил за поклонение на Аллах Субханаху уа та'ала, единствения истински Бог. Подобно на баща си, Пророка Давид (Dawood на арабски) (мир нему), той бил пророк и пратеник, призоващ цялото човечество да се покланят на Аллах и установяване благочестие на земята.

Сега, години по-късно, има известно объркване относно мястото на джамията Ал-Акса. В източната част на Йерусалим е Стария град - четириъгълна площ на два хълма. В рамките на стената има четири квартала. Кварталът на мюсюлманите на изток съдържа Харам ал-Шариф, в който са "Куполът на скалата" и Джамията Ал Акса. И двете места са свещени места за мюсюлманите. Въпреки това около джамията Ал Акса има много объркване и лъжи.

Всеки път при споменаване в местните и международни медии, свързани с Ал Акса, се появява снимка на Куполът на скалата (Куббат ас-Сахра). Тези две джамии са доста близо един до друг, но нямат нищо общо.

Навсякъде по света можете да намерите снимки на Куполът на Скалата със заглавие Ал Акса и това подчертава, че хората не са много сигурни вече, коя джамия коя в същност е.

Разликата обаче е ясна и проста. В "Куполът на скалата" се пази свещената скала, на която Пророк Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари) стоял, когато се възнесъл на Sidratul Muntaha, докато Ал Акса се намира на мястото на оригиналния джамията на пророка Соломон (Sulaiman) (мир нему). Исляма пази еврейските и християнски традиции, тъй като тези две религии принадлежат на традициите си.

Всъщност Джамията Ал Акса била първоначалната qiblat (Посоката на мюсюлманските молитви), който бива по-късно променена, по време на Пророка Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари) към Кааба ал-Мукарама в Мека.

Причината за умишлено разпространение на невярна информация е също ясна и проста. Като се съсредоточава вниманието си върху Дома на Скалата (Куббат ас-Сахра) с етикета на Ал Акса, всички мюсюлмани от цял свят няма да узнаят кога истинската джамия с името ал-Акса ще изчезне.

Всички сте чули за новините от Ерусалим за ужасното положение в Палестина и за нападенията срещу джамията ал-Акса. Евреите от много години се опитвата да я окупират, да прокопаят тунели под нея и да я разрушат. Говори се за трета палестинска интифада покрай последните жестоки нападения в ал-Акса (виж секцията "Новини").

Разлика между джамията Ал-Акса и Куббат ас-Сахра (Купола на Скалата, Дома на Скалата)


Джамията със златното кубе, е Куббат ас-Сахра (Kubbat as-Sahra)


al-Aqsa

No comments:

Post a Comment