Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Monday, January 17, 2011

Тази седмица нападенията на израелската армия в селището Наби Салех бяха възобновени.

Тази седмица нападенията на израелската армия в селището Наби Салех бяха възобновени. По време на седмичната демонстрация в петък, селото бе нападнато с прекалено големи количества муниции и сълзотворен газ.
Бе обявен вечерен час със забрана на жителите да напуснат домовете си в срок от 24 часа. Въпреки признаването на невъоръжените демонстрации, като легитимна форма на протест, от европейски страни , Израел напредва, водейки кампанията си от тежки военни репресии.

Повече информация: http://josephdana.com/2011/01/video-idf-fires-live-ammunition-at-civilians-in-nabi-saleh

This week the army resumed nighttime raids in Nabi Saleh. During the weekly Friday demonstration, the village was attacked with excessive amounts of live ammunition and tear gas. A curfew was declared prohibiting residents from leaving their homes for a twenty four hour period. Despite the recognition of unarmed demonstrations as a legitimate form of protest by the European countries, Israel is pushing forward with its campaign of harsh military repression.

More information: http://josephdana.com/2011/01/video-idf-fires-live-ammunition-at-civilians-in-nabi-saleh

No comments:

Post a Comment